THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KỸ THUẬT CỦA NGƯỜI AN NAM CUỐN 2

KỸ THUẬT CỦA NGƯỜI AN NAM CUỐN 2

Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: Lv 1402/2009
Nội dung: Làm giấy. Thứ hai: bỏ sợi giấy vào cái chõng