THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THẦY TÔI : TUYỂN VĂN VỀ TÌNH THẦY TRÒ

THẦY TÔI : TUYỂN VĂN VỀ TÌNH THẦY TRÒ

Tác giả:Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Trẻ
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: TNV 11645
Nội dung: Tập tuyển văn gồm 12 câu chuyện về tình thầy trò của các tác giả: Nguyễn Quang Sáng, Phan Thị Vàng Anh, Tchinguiz Aitmatov, Trần Kim Trắc, Lý Lan, Trần Quốc Toàn... Sách là một món quà ý nghĩa dành cho các thầy cô giáo nhân ngày 20/11.