THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐỀ TẶNG THẦY CÔ, LỚP HỌC YÊU THƯƠNG

ĐỀ TẶNG THẦY CÔ, LỚP HỌC YÊU THƯƠNG

Tác giả:Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Trẻ
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: TNV 15991
Nội dung: "Con đã tìm thấy sự hướng dẫn, tình bạn. sự kỷ luật và tình yêu thương, tất cả... ở một người. Người đó chính là Thầy.
Không có thầy, chúng con có lẽ đã lạc lối.
Xin cảm ơn thầy đã chỉ bảo chúng con, khuyên khích chúng con và đã giúp chúng con trở thành con người của ngày hôm nay".
Vượt ra khuôn khổ lớp học, vượt xa thì hiện tại của mỗi tiết học, Thầy tạo ra Tầm Ảnh Hưởng và Trò nhận ra một điểm tựa, một lực đầy, một sức mạnh, một con đường để đi tới tương lai.
Đề Tặng Thầy Cô, Lớp Học Yêu Thương không chỉ là những câu chuyện cảm động của Thầy và Trò, mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn bởi những giá trị mà người Thầy đã tạo nên bằng dấu ấn của mình trên con đường đời của mỗi người Trò.