THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CUỘC SỐNG

GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CUỘC SỐNG

Tác giả:J. Krishnamurti
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 1919/2018
Nội dung: Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống là tác phẩm đầu tay của tác giả J. Krishnamurti. Nội dung quyển sách đề cập đến giáo dục và vai trò của giáo dục trong cuộc sống của con người. Giáo dục tạo ra những con người toàn diện và trí tuệ, đánh thức năng lực bản thân ở mỗi người. Tuy nhiên giáo dục không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức, mà giáo dục còn giúp con người thấy được những giá trị phổ quát vững bền. Con người không chỉ lệ thuộc vào các kiến thức cứng nhắc mà phải phá vỡ những rào cản trong xã hội và giữa các quốc gia, làm cho con người xích lại gần nhau hơn và tạo ra ý nghĩa của cuộc sống.