THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MÁI TRƯỜNG VÀ NGƯỜI THẦY CỦA TÔI

MÁI TRƯỜNG VÀ NGƯỜI THẦY CỦA TÔI

Tác giả:Nhiều Tác giả ; Đoàn Mạnh Phương ch.b
Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 338/2007
Nội dung: Cuốn sách là sự tôn vinh những tập thể nhà trường, những nhà giáo đầy tâm huyết, tôn vinh những giá trị lớn lao mà họ đem lại cho xã hội, cho con người. Đồng thời chứa đựng trong đó nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về quản lý giáo dục, trong giảng dạy chuyên môn, trong công tác xã hội hóa giáo dục.