THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGƯỜI THẦY GIỎI Ở MỌI LỚP HỌC

NGƯỜI THẦY GIỎI Ở MỌI LỚP HỌC

Tác giả:National Academy Of Education ; Lê Thị Cẩm dịch ; Linda Darling-Hammond, Joan Baratz-Snowden biên tập
Nhà xuất bản: Trẻ
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 1396/2012
Nội dung: Tập sách mỏng nhưng chứa đựng những nội dung bổ ích và lý thú, do vậy tập sách thật sự cần thiết trước hết cho các những giáo viên khao khát được cống hiến và thăng hoa với nghề nghiệp cao quí, trồng người.Tập sách cũng đồng thời gợi mở, dùng tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục, các trường sư phạm làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục.