THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM

NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ SƯ PHẠM

Tác giả:Bùi Văn Huệ ... [và nh.ng. khác]
Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VN 927/2018
Nội dung: Nghệ thuật ứng xử sư phạm giúp cho giáo viên các trường sư phạm ôn tập , củng cố đào sâu những kiến thức lí luận về tâm lí học, giáo dục học, vận dụng các tri thức học được để giải quyết các tình huống sư phạm, qua đó hình thành kỹ năng giáo dục, sáng tạo và tư duy giáo dục nhằm nâng cao lòng yêu nghề yêu trẻ.