THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MIỀN NAM (1954 - 1975)

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MIỀN NAM (1954 - 1975)

Tác giả:Ngô Minh Oanh
Nhà xuất bản: Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 3395/2018
Nội dung: “Giáo dục phổ thông Miền Nam (1954 – 1975)” như một tài liệu tham khảo để những người làm giáo dục có thể đúc rút, vận dụng những mặt tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục của nước ta hiện nay, đồng thời thấy được những mặt hạn chế của nền giáo dục để tránh.