THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MỘT THỜI NHÀ GIÁO (CHÂN DUNG NHÀ GIÁO CÁCH MẠNG Ở KHÁNH HÒA)

MỘT THỜI NHÀ GIÁO (CHÂN DUNG NHÀ GIÁO CÁCH MẠNG Ở KHÁNH HÒA)

Tác giả:Nguyễn Thị Kim Hoa
Nhà xuất bản: ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 2929/2020
Nội dung: Một thời nhà giáo là những mẩu chuyện nhỏ tự thuật, tự kể như hồi ức sống dậy trong tâm can thầy và trò nay đã nhường lại mặt trận giáo dục oanh liệt xưa cho lớp lớp đàn em đồng nghiệp. Nhưng trên Văn bia Tưởng niệm liệt sĩ ngành giáo dục đã kết: ” Đạo làm thầy mãi mãi nêu cao; Gương trí thức đời đời sáng tỏ”.