THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
RỦI RO TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

RỦI RO TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

Tác giả:Lê Xuân Sang
Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 4882/2021
Nội dung: Cuốn sách đề cập đến vấn đề rủi ro tài chính – ngân sách. Đây là một vấn đề rất quan trọng vì nếu rủi ro tích tụ sẽ dẫn đến bất ổn tài chính, thậm chí là khủng hoảng nợ công….Dựa trên lý luận và thực tiễn, Việt Nam đã có những giải pháp chính sách nào để phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong bối cảnh năm 2020. Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính dựa vào các nghiên cứu, số liệu thứ cấp, đồng thời khảo sát các chuyên gia tài chính thông qua hội thảo, tọa đàm và khảo sát một số cơ quan hữu quan, nghiên cứu này cung cấp cho bạn đọc những nội dung quan trọng, chuyên sâu về rủi ro tài chính – ngân sách trên thế giới và ở Việt Nam. Đây là công trình nghiên cứu công phu, có hệ thống với cách tiếp cận nghiên cứu hiện đại và chuyên sâu dưới các góc cạnh khác nhau về yếu tố rủi ro tài chính – ngân sách trên phương diện lý luận, kinh nghiệm, thông lệ quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam.