THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN : ĐỂ THÔNG TIN ĐI VẠN DẶM TRONG VÒNG VÀI GIÂY

HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN : ĐỂ THÔNG TIN ĐI VẠN DẶM TRONG VÒNG VÀI GIÂY

Tác giả:Jonah Berger ; Lê Ngọc Sơn dịch
Nhà xuất bản: Công thương
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 4506/2019
Nội dung: Tại sao? Bạn có thể nói về bất cứ thứ gì. Có cả tỉ chủ đề, ý tưởng, sản phẩm và câu chuyện khác nhau để bạn bàn tán. Tại sao bạn lại nói về những thứ nhất định đó? Tại sao lại là câu chuyện, bộ phim hay đồng nghiệp đó mà không phải là câu chuyện khác, bộ phim khác hay đồng nghiệp khác?,...Tất cả những điều đó sẽ được giải thích trong Hiệu ứng lan truyền. Ngoài ra sách còn trình bày 6 nguyên lý: Sự Công nhận Xã hội, Sự Kích hoạt, Cảm xúc, Công khai, Giá trị Thực tế và Những câu chuyện. Đồng thời, thông qua việc giải thích các hiện tượng lan truyền trong xã hội, tác giả cũng đưa ra cách thức kết cấu nên những câu chuyện, thông điệp, quảng cáo và thông tin để mọi người phải chia sẻ chúng cho dù đó có nhiều bạn bè hay không.