THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƯƠNG ĐẦU VỚI THẤT BẠI :XÂY DỰNG SỰ TỰ TIN, NÓI KHÔNG VỚI NỖI SỢ, NẮM BẮT CƠ HỘI THÀNH CÔNG

ĐƯƠNG ĐẦU VỚI THẤT BẠI :XÂY DỰNG SỰ TỰ TIN, NÓI KHÔNG VỚI NỖI SỢ, NẮM BẮT CƠ HỘI THÀNH CÔNG

Tác giả:Zoe McKey ; Hải Vân dịch
Nhà xuất bản: Hồng Đức ; T.P. Hồ Chí Minh
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 4040/2019
Nội dung: Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng sợ thất bại. Nhưng nếu bạn để cho nỗi sợ hãi kiểm soát sự lựa chọn của mình, thì bạn đang xây dựng tương lai của bạn trên nỗi sợ hãi. Trong Đương Đầu Với Thất Bại, bạn sẽ học cách: Vượt qua những tổn thương và thất vọng trong quá khứ, xây dựng lòng tự tin, dùng óc khôi hài để đánh bại tâm trí tiêu cực, làm quen với những điều chưa biết và biến bất an thành khả năng.