THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÍ QUYẾT KINH DOANH CỦA SHARK MARK CUBAN

BÍ QUYẾT KINH DOANH CỦA SHARK MARK CUBAN

Tác giả:Thảo Trần dịch
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 1294/2019
Nội dung: Đưa ra rất nhiều lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm quý báu giúp bạn khởi nghiệp thành công như: Các nguyên tắc kinh doanh; phải biết quý trọng thời gian; có thái độ tích cực, luôn nỗ lực để vươn tới thành công; sẵn sàng kết nối với khách hàng.