THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÔNG ĐẾN MỘT :BÀI HỌC VỀ KHỞI NGHIỆP, HAY CÁCH XÂY DỰNG TƯƠNG LAI

KHÔNG ĐẾN MỘT :BÀI HỌC VỀ KHỞI NGHIỆP, HAY CÁCH XÂY DỰNG TƯƠNG LAI

Tác giả:Peter Thiel, Blake Masters ; Trần Quốc Khánh dịch
Nhà xuất bản: Trẻ
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VN 1068/2019
Nội dung: Nếu bạn muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, bạn phải tin vào bí mật. Bí mật lớn nhất của thời đại chúng ta là vẫn còn những lĩnh vực và phát minh mới cần chúng ta khám phá và tạo ra. Trong Không Đến Một, doanh nhân và nhà đầu tư huyền thoại Peter Thiel chỉ cho chúng ta biết cách tìm ra những cách thức độc đáo để tạo ra những thứ mới này.