THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI NHẬT

KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI NHẬT

Tác giả:Masataka Urabe ; Nguyễn Cường dịch
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VN 1296/2020
Nội dung: Với hơn 30 năm tham gia các hoạt động tập huấn, giảng dạy, thuyết trình tại các cuộc hội thảo về đề tài marketing và tư duy logic, hãy để Masataka Urabe giới thiệu tới bạn đọc những kĩ năng quản lý và tăng cường hiệu suất của nhân viên thông qua những câu nói ngắn gọn, cổ vũ tinh thần. Hãy sử dụng thật tốt “những câu nói ngắn gọn” này để chạm đến trái tim của các cấp dưới, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn và tăng cường hiệu suất làm việc tối đa.