THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cổng thông tin phục vụ người khiếm thị Quay lại


Hướng dẫn khiếm thị

Để vào trang dành riêng cho người khiếm thị bạn hãy nhấn vào ảnh cổng thông tin dành cho người khiếm thị như mục được khoanh đỏ trong hình bên dưới.